Oferta

Przedsiębiorstwo Robót Torowych „TORREMS” Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie torów o prześwicie 1435 mm i 1520 mm obejmujące:

 • regulację torów i rozjazdów w planie i profilu
 • oczyszczanie podsypki tłuczniowej
 • profilowanie pryzmy podsypkowej ze zbiórką nadmiaru i przemieszczaniem w miejsce uzupełnienia
 • profilowanie, ścięcie ławy torowiska
 • uzupełnianie podsypki tłuczniowej z wagonów samowyładowczych
 • badanie techniczne torów i rozjazdów
 • konserwację, remonty torów i rozjazdów
 • wynajem maszyn torowych wraz z obsługą
 • transport materiałów budowlanych
 • transport maszyn torowych
 • transport przesyłek nadzwyczajnych
 • obsługę pociągów roboczych i techniczno-gospodarczych

Oferujemy usługi w zakresie napraw torów i rozjazdów przy użyciu maszyn torowych:

 • Tor o prześwicie 1435 mm
  • Podbijarka torowa CSM 09-32
  • Profilarka tłucznia USP-5000C
  • Podbijarka uniwersalna Unimat 08-275 SP
  • Profilarka tłucznia USP 303
  • Podbijarka rozjazdów PLM 08-275
  • Lokomotywa spalinowa typu SM42
  • Lokomotywa spalinowa typu SM48 (TEM2)
  • Wagony typu szutrówka

 • Tor o prześwicie 1520 mm
  • Podbijarka toru MD 07-32
  • Podbijarka rozjazdów PLM 07-275
  • Profilarka tłucznia USP 3000C
  • Profilarka łatwy torowiska PŁT 500