Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Torowych „TORREMS” Sp. z o.o.

Brody Małe 30B
22-460 Szczebrzeszyn
NIP 922-000-97-00
KRS 0000028618
REJESTRACJA: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Biuro

tel. 84 532 15 62
biuro@torrems.pl

Zarząd Spółki