Wykaz regulacji i przepisów wewnętrznych:

  * dla przewoźnika kolejowego

 • Instrukcja dla maszynisty pojazdu trakcyjnego - PRT-m1
 • Instrukcja dla pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego - PRT-m2
 • Instrukcja dla prowadzących pojazdy kolejowe specjalne - PRT-m3
 • Instrukcja o utrzymaniu pojazdów kolejowych - PRT-m4
 • Instruckja dla rewidenta taboru - PRT-m5
 • Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji urządzeń hamulcowych w pojazdach kolejowych PRT "TORREMS" Sp z o.o. - PRT-m6
 • Instrukcja obsługi geometrycznych zestawów kołowych pojazdów kolejowych - PRT-m7
 • Instrukcja o technice i organizacji pracy manewrowej - PRT-r1
 • Instrukcja właściwego zestawienia pociągów, właściwego rozmieszczenia taboru i ładunku
  z zachowaniem dopuszczalnego obciążenia wagonu, nacisku na oś i skrajni ładunkowej - PRT-r2
 • Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych - PRT-r3
 • Instrukcja dla kierownika pociągu gospodarczego i roboczego - PRT-r4
 • Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej, manewrowej
  oraz drogowej - PRT-r5
 • Instrukcja postępowania przy przewozie koleją przesyłek nadzwyczajnych - PRT-r6
 • Instrukcja o przygotowaniu zawodowym, szkoleniach i egzaminach pracowników
  PRT "TORREMS" Sp. z o.o. - PRT-a1

 • * dla użytkowania bocznicy kolejowej

 • Zasady i wymagania stosowanej sygnalizacji na bocznicy kolejowej
  PRT "TORREMS" Sp z o.o. w Szczebrzeszynie - PRT-r7
 • Warunki techniczne oraz zasady i wymagania dotyczące utrzymania infrastruktury
  na bocznicy kolejowej PRT "TORREMS" Sp z o.o. w Szczebrzeszynie - PRT-d1