P.R.T. „TORREMS” Sp. z o.o. posiada następujący zestaw maszyn torowych przystosowany do pracy w torze o prześwicie:
1435 mm