Przedsiębiorstwo Robót Torowych „TORREMS” Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie torów o prześwicie 1435 mm i 1520 mm obejmujące:

 • regulację torów i rozjazdów w planie i profilu;
 • oczyszczanie podsypki tłuczniowej;
 • profilowanie pryzmy podsypkowej ze zbiórką nadmiaru i przemieszczaniem w miejsce uzupełnienia;
 • profilowanie, ścięcie ławy torowiska;
 • uzupełnianie podsypki tłuczniowej z wagonów samowyładowczych;
 • badanie techniczne torów i rozjazdów;
 • konserwację, remonty torów i rozjazdów;
 • wynajem maszyn torowych wraz z obsługą;
 • transport materiałów budowlanych(kruszywa, podkłady, szyny kolejowe);
 • transport maszyn torowych;
 • transport przesyłek nadzwyczajnych;
 • obsługę pociągów roboczych i techniczno-gospodarczych;

Oferujemy usługi w zakresie napraw torów i rozjazdów przy użyciu maszyn torowych:

tor 1435:
09-32CSM
USP-5000C
Unimat 08-275SP
USP 303
OT 400C
PŁT 500
PLM 08-275
Lokomotywa spalinowa typu SM42
Lokomotywa spalinowa typu SM48(TEM2)

 

tor 1520:
MD 07-32
PLM 07-275
USP 3000C
OT 400C
PŁT 500