Przedsiębiorstwo Robót Torowych „TORREMS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodach Małych 30 b, 22-460 Szczebrzeszyn istnieje na rynku robót kolejowych od 1993 roku.

Zlikwidowanie Oddziału Zmechanizowanych Robót Drogowych w Zamościu oraz przyjęcie części pracowników tegoż przedsiebiorstwa przyczyniło się do rozrzeszenia działalności o wydzierżawienie a później zakup niezbędnej ilości specjalistycznych zestawów wysokowydajnych maszyn torowych austriackiej firmy „Plasser&Theurer” oraz maszyn produkcji ZNTK Stargard Szczeciński.

Zakup kilku lokomotyw typu SM42 i SM48 (TEM2) dało początek do poszerzenia naszej oferty o świadczenie usług transportowych. Od 2015 roku posiadamy licencję obejmującą świadczenie usług trakcyjnych i przewóz rzeczy oraz certyfiakty bezpieczeństwa część A i B wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.