P.R.T. „TORREMS” Sp. z o.o.
Brody Małe 30B
22-460 Szczebrzeszyn

NIP: 922-000-97-00, REGON: 950157111
REJESTRACJA: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000028618