-

Przedsiębiorstwo Robót Torowych „TORREMS” Sp. z o.o.
Brody Małe 30B
22-460 Szczebrzeszyn

NIP: 922-000-97-00

Zarząd Spółki
tel. 84 532 15 62, fax 84 532 15 61, biuro@torrems.pl

Mieczysław Czuk – Prezes Zarządu
tel. 509 063 346, m.czuk@torrems.pl

Adam Skroban - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych
tel. 502 087 747, a.skroban@torrems.pl

Edward Długosz – Dyrektor Wydziału Nadzoru i Koordynacji Robót
tel. 515 080 168, e.dlugosz@torrems.pl

Adam Krasucki – Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
tel. 730 041 876 a.krasucki@torrems.pl

Michał Grela – Dyrektor Wydziału Transportu Kolejowego
tel. 730 394 825, m.grela@torrems.pl, dyspozytor@torrems.pl

Mirosław Wróbel- Kierownik Warsztatu Napraw i Utrzymania
tel. 788 686 312, m.wrobel@torrems.pl